Uitdaging

Het herbestemmen van bestaand vastgoed brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Wat maakt een gebouw behoudenswaardig en hoe kunnen wij dit het beste in stand houden of versterken? Kunnen wij binnen de bestaande constructie een programma bedenken dat niet alleen in het gebouw past maar ook in de buurt? Welke ingrepen zijn noodzakelijk zonder dat het karakter wordt aangetast?
Met een frisse blik kijken wij niet alleen naar het gebouw maar ook naar de directe omgeving. Wij zijn in staat om onze kennis en ervaring, die wij door de jaren heen hebben opgebouwd, in te zetten om voor bijna elk gebouw een goed doordacht plan te ontwikkelen. 

 

Haalbaarheid

Wij starten met een bezichtiging om zowel de karakteristieke als bouwkundige kwaliteit van het gebouw en de locatie te beoordelen. Daarna wordt goed gekeken naar de omgeving, welke invulling past goed in de buurt? Vervolgens wordt gestart met het schetsen van de indelingsmogelijkheden en wordt contact gezocht met de gemeente en een of meerdere plaatselijke makelaars. Enerzijds om te kijken of onze plannen binnen het ruimtelijke beleid passen, anderzijds om een advies te krijgen over de verkoopbaarheid.  

Indien onze plannen passen binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente gaan wij de financiële haalbaarheid toetsen om de waarde te bepalen van de locatie en het gebouw. Op basis hiervan gaan wij het gesprek aan met de verkopende partij. Wij hanteren een volledig transparante werkwijze om te komen tot een waardebepaling van het object. Alle informatie die wij tot onze beschikking hebben als het gaat om ramingen, prijsadviezen, etc. worden gedeeld met de verkoper. Op basis van deze transparantie ontstaat er een wederzijds vertrouwen waarbinnen een prettige samenwerking tot stand komt met als doel een overeenkomst te sluiten voor de aankoop van de locatie. 

 

Uitwerking

Nadat wij groen licht hebben gekregen van de gemeente en wij een overeenkomst hebben gesloten met de verkopende partij starten wij met de verdere uitwerking van onze plannen. Hiervoor werken wij samen met vaste partners. Wij hechten grote waarde aan het onderhouden van een duurzame relatie met de partijen waar wij mee samenwerken. Na de planuitwerking wordt het project in verkoop gebracht waarna de uitvoering kan beginnen.