Herontwikkeling voormalig Musis Sacrum-gebouw in Dongen

Na een korte periode van planvorming en overleg hebben de Gemeente Dongen en This Side Up B.V. op 17 juni 2013 de koopakte ondertekend voor de Julianastraat 122 te Dongen. De gemeente Dongen en This Side Up B.V. zullen de komende periode gebruiken om de procedures te doorlopen en de plannen voor te bereiden. De eerstvolgende stap zal zijn om de omwonenden te informeren over de voorgenomen ontwikkeling. De verkoop is tot stand gekomen door bemiddeling van Kanters Garantiemakelaars te Dongen. Binnenkort meer nieuws!